Predajca

Názov:eSOLUTIONS s.r.o.
IČO:36597767
DIČ:2022058390
IČ DPH:SK2022058390
Mesto:Košice
PSČ:04001
Adresa:Gorkého 8
Telefón:+421 55 6854249
E-mail:faktury@esolutions.sk
Kontakt:Ladislav Kucko
Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 17079/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95